Burmistrz Miasta Wałcz informuje,

że w roku 2020 obowiązuje uchwała Rady Miasta Wałcz z dnia 21.11.2017 r. NR VII/SXXXIX/276/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Jednocześnie przypomina się o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości  na rok 2020 przez osoby prawne, jednostki organizacyjne  oraz przez osoby fizyczne, będące współposiadaczami nieruchomości wraz z osobą prawną do dnia 31 stycznia 2020 r.

Nowy druk deklaracji, obowiązujący od 01.07.2019 r. (DN-1), wraz z obowiązującymi załącznikami ZDN-1 i ZDN-2 (w przypadku zwolnienia przedmiotów opodatkowania z podatku od nieruchomości) oraz uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości są do pobrania ze strony internetowej ww.bip.wałcz.pl w zakładce podatki i opłaty – podatek od nieruchomości.

Źródło informacji: Agnieszka Bielej, Inspektor ds. podatków, UM Wałcz