Informujemy, że zgodnie z par. 4 ust. 8 Uchwały  NR VIII/IX/91/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Wałcz oraz zmiany uchwały w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz informujemy, że wniosek winien być złożony:
1) w wersji papierowej w kancelarii urzędu, Plac Wolności 1, budynek A, pokój 7 albo za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz;
2) w wersji elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza wraz z ewentualnymi załącznikami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W przypadku złożenia projektu za pośrednictwem poczty za datę wpływu uważa się datę stempla pocztowego. W związku z powyższym proszę o prawidłowe złożenie wniosku.

Termin złożenia 22.10.2019 godz. 23:59:59.

Wniosek w w/w formach musi być zgodny z załącznikiem nr 1 do w/w uchwały.


Źródło informacji: A. Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Sportu