Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności wydawanej przez Polski Związek Głuchych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.: 1 402 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej, - 1 056 zł (netto) dla osoby w rodzinie.
 
Skierowania wystawiane będą od 14 października 2019 r. Po skierowania należy zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.15-15.15.

 

Informacja wytworzona przez: Anna Gródka, Naczelnik SP