Informujemy, że w dniu 30.09.2019 w godzinach 13.00-16.00 w Urzędzie Miasta Wałcz

(budynek B p. 222) będzie pełnił dyżur Pan Łukasz Cieśliński  - Pracownia Pozarządowa w Koszalinie w zakresie doradztwa w składaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz.

Zapraszamy do konsultowania pomysłów i zapytań w sprawie budżetu.

Po dyżurze zapraszamy na spotkanie otwarte o godz. 16.15 w s. 103 Urzędu Miasta Wałcz (budynek A).   

Źródło: Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Sportu