Szanowni Wyborcy,


wszelkie informacje oraz druki dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka Wybory i Referenda

 Tekst: B. Jędrowska, Wydział Spraw Obywatelskich UM