Punkty poboru: ul. Nowomiejska 35, ul. 1- go Maja, Przedszkole nr 9

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem  nr 262743/19/SCZ oraz nr 262744/19/SCZ z dnia 19.06.2019 r. z badania próbek wody pobranych w dniu 06.06.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, punkty poboru próbki wody: ul. Nowomiejska 35, ul. 1- go Maja, Przedszkole nr 9 - stwierdził przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Wałcz.

Informacja: Edyta Kosmalska, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska