Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w maju 2019 roku wyniosła 42 770 osób.

Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 1 762 osoby (4,0%), a w porównaniu z majem 2018 roku jest niższa o 4 241 osób (9,0%). Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2019 r. wyniosła 7,1% wobec 8,0% rok wcześniej. Bezrobocie w regionie na koniec maja 2019 roku może wynieść 6,8%. W maju 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie łącznie 7 340 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wobec 7 114 miesiąc wcześniej i 8 115 w maju 2018 r.

 

Statystyki, badania i analizy regionalnego i lokalnego rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, dostępne są na stronie internetowej www.wup.pl

  • Statystyki o rynku pracy w województwie, powiatach i gminach;
  • Badanie monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
  • Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim;
  • Barometr zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim;
  • Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy woj. zachodniopomorskiego;
  • Struktura bezrobocia w gminach województwa zachodniopomorskiego;
  • Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim;
  • Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim;
  • Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim;
  • Diagnoza społeczno-gospodarcza poszczególnych grup osób objętych wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informacja pochodzi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.