Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wypełnienia ankiety badającej potrzeby informacyjne w zakresie innowacji i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pracami grupy roboczej koordynuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które udziela wsparcia przedsiębiorcom oraz jednostkom naukowym, realizującym nowatorskie projekty technologiczne, współfinansując prace badawczo-rozwojowe, ogranicza ryzyko związane z realizacją projektów B+R i wspiera rozwój rynku innowacji.

Ankieta dostępna pod linkiem: https://odpowiedzialnosc.webankieta.pl/ i będzie aktywna do 31 maja 2019 r.

Tekst: R. Wieczorek, WRiPM