Przypominamy, iż najpóźniej do dnia 17. czerwca 2019 roku należy rozliczyć się z przyznanych na rok szkolny 2018/2019 stypendiów szkolnych.

Rachunki i faktury należy dostarczyć do pokoju 223, II piętro budynek B Urzędu Miasta Wałcz.