Tematy szkoleń: "Rodzic w Internecie", "Działam w sieciach społecznościowych" oraz "Tworzę własną stronę internetową (blog)"


Założeniem szkoleń jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Wałcz. Szkolenia mają zachęcić do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego), nauczenia swobodnego poruszania się w portalach społecznościowych, czy też ochrony swoich dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu.

Logotyp,  Ja w internecie


W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy Wałcza w wieku powyżej 25 lat. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych na jeden moduł tematyczny. Na koniec kursu każdy kursant otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod nr tel. 67 258 44 71 wew. 31 lub w pokoju nr 210 w Urzędzie Miasta Wałcz, budynek A, a także w Szkole Podstawowej nr 5, tel. 67 258 61 99.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fundusze europejskie: logotypyProjekt „Ja w internecie” - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”