Pakiet dla średnich miast

„Pakiet dla średnich miast” – jeden z projektów strategicznych realizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w roku 2018 oferuje nowe narzędzia rozwoju inwestycji prywatnych w miastach średnich.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach niezbędnych dla trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W bieżącym roku w ramach Pakietu dla średnich miast dla przedsiębiorców inwestujących w średnich miastach bądź w ich najbliższej okolicy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało łącznie 600 mln zł dedykowanego wsparcia w ramach Krajowych Programów Operacyjnych


W ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) uruchomiona została druga edycja konkursu dedykowanego w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Na dofinansowanie wdrożenia efektów wyników prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców realizujących projekty w miastach średnich oraz na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami przeznaczono 500 mln zł. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 20 mln zł wsparcia na projekt.


W porównaniu z poprzednią edycją w tegorocznej edycji wprowadzony został szereg uproszczeń, dzięki którym środki na rozwój działalności będą dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców:
•    rozszerzony został zasięg naboru na projektu inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich);
•    obniżony został minimalny budżet projektu dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł);
•    dopuszczone zostało oparcie wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej pory musiały być to wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę).
Nabór wniosków w ramach Programu rozpoczął się 20 marca i potrwa do 5 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie http://www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. Wsparcia w tym zakresie udzielają również konsultanci Punktów Informacji Funduszy Europejskich.