Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, iż złożone przez Gminę Miejską Wałcz

dokumenty niezbędne do podpisania Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zostały poprawnie zweryfikowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W związku z powyższym, umowa została podpisana i weszła w życie w dniu 14.03.2022 r.

Grantodawca w przeciągu kilku najbliższych tygodni przeleje na konto Gminy Miejskiej Wałcz środki niezbędne do zakupu sprzętu komputerowego, a Gmina Miejska Wałcz ogłosi przetarg na jego zakup.

Z powodu bardzo dużej ilości osób biorących udział w konkursie Organizator (Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa) zmniejszył kwoty przeznaczone na zakup sprzętu. Na zakup komputera przewidywano pierwotnie 3.500,00 – obecnie 2.500,00 zł, na zakup tabletu 1.500,00 – obecnie 1.000,00 zł.  W związku z tym Organizator zezwolił na zakup laptopów zamiast wnioskowanych komputerów stacjonarnych.

O kolejnych etapach konkursu będziemy Państwa informować.

Jednocześnie informujemy, iż Organizator Konkursu zatwierdził jedynie te wnioski, do których dołączona była wymagana w regulaminie konkursu grantowego dokumentacja:

  • potwierdzająca zatrudnienie przodka w PGR,
  • potwierdzająca pokrewieństwo w linii prostej dziecka z przodkiem pracującym w PGR,
  • potwierdzająca, że dziecko uczy się w szkole podstawowej lub średniej w systemie dziennym lub uczęszcza do przyszkolnej „zerówki”,
  • potwierdzająca, że dziecko nie otrzymało wcześniej komputera do nauki zdalnej,
  • potwierdzająca, że dziecko mieszka w Wałczu.

 

Zapewniamy Państwa, iż mimo ciągłych zmian wprowadzanych przez Organizatora oraz bardzo krótkiego czasu jaki dano nam na zebranie i weryfikację uzupełnień dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najwięcej wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Niestety pomimo naszego i Państwa działania w tej kwestii nie wszystkie wnioski udało się zweryfikować pozytywnie.

 

UWAGA !

Osoby, których wnioski nie zostały uzupełnione otrzymają od nas pismo uzasadniające negatywną weryfikację.

 

Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod nr telefonu 67 258 44 71 w. 61.


Źródło informacji: K. Praźmo, Wydział IRP.