Gmina Miejska Wałcz zakończyła realizację projektu pn.:

„Polsko-niemiecka transgraniczna współpraca dotycząca działań ograniczających następstwa pandemii COVID-19 – projekt bliźniaczy” w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

 

Podczas trwania projektu Gmina Miejska Wałcz nawiązała współpracę z Partnerem Niemieckim – Powiatem Uckermark, w ramach której zorganizowane zostały polsko-niemieckie wideokonferencje.

Podczas spotkań, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta Wałcz oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark, dokonano wymiany informacji na tematy związane z działalnością Gminy oraz jednostek prowadzących działalność w zakresie pomocy dla osób wykluczonych społecznie, które z różnego rodzaju przyczyn nie są w stanie samodzielnie poprawić swojej sytuacji życiowej.

 

W ramach projektu zakupiono:

a) wyposażenie komputerowe w postaci m.in.: laptopów, serwerów, dysków SSD, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do organizacji konferencji;

b) sprzęt i środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią (dozowniki bezdotykowe, maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji).

 

Całkowita wartość projektu wynosi 30 833,62 euro, w tym:

- wysokość dofinansowania przyznana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Współpracy oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” w kwocie 26 208,57 euro, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu;

- wysokość wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 4 625,05 euro, co stanowi 15% całkowitej wartości projektu.Katalog dobrych praktyk do pobrania pod tym linkiem Źródło informacji: Daria Krauze, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów