Polsko-niemiecka transgraniczna współpraca dotycząca działań ograniczających następstwa pandemii COVID-19 – projekt bliźniaczy.

 

Gmina Miejska Wałcz uzyskała dofinansowanie ze środków z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” na realizację projektu pn. „Polsko-niemiecka transgraniczna współpraca dotycząca działań ograniczających następstwa pandemii COVID-19 – projekt bliźniaczy”.

Głównym celem projektu jest ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu oraz opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa.

Projekt zakłada współpracę Gminy Miejskiej Wałcz oraz Powiatu Uckermark w zakresie pomocy dla osób wykluczonych społecznie, które z różnego rodzaju przyczyn nie są w stanie samodzielnie poprawić swojej sytuacji życiowej. W ramach realizowanego projektu powstanie polsko-niemiecki katalog dobrych praktyk, w którym zawarte zostaną wspólne założenia, zasady oraz systemy bezpieczeństwa i wczesnego reagowania.

W ramach projektu zakupione zostaną:

  1. a) wyposażenie komputerowe w postaci m.in.: laptopów, serwerów, dysków SSD, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do organizacji konferencji, podczas których opracowany zostanie katalog dobrych praktyk;
  2. b) sprzęt i środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią (dozowniki bezdotykowe, maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji).

 

Całkowita wartość projektu wynosi 30 833,62 euro, w tym:

- wysokość dofinansowania przyznana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Współpracy oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” w kwocie 26 208,57 euro, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu;

- wysokość wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 4 625,05 euro, co stanowi 15% całkowitej wartości projektu.

Kliknij i pobierz plakat 

Źródło informacji: D. Krauze, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów