Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miejska Wałcz została Partnerem Projektu pn. „Region Dobrego Wsparcia”.

W ramach Projektu Miasto Wałcz pozyskało pakiet środków/materiałów ochronnych na wsparcie usług społecznych w walce z COVID 19.

Pakiet środków/materiałów ochronnych dla jednej Gminy/Powiatu obejmuje:

  • Bluzy medyczne – 234 sztuki
  • Maski niemedyczne – 1700 sztuk
  • Rękawiczki nitrylowe – 4000 sztuk
  • Rękawiczki lateksowe – 10000 sztuk
  • Półprzyłbice – 200 sztuk
  • Automatyczne dozowniki do rąk – 8 sztuk
  • Płyn do dezynfekcji rąk – 1000 litrów
  • Płyn do dezynfekcji powierzchni - 1000 litrów

 

Projekt pn. „Region Dobrego Wsparcia” realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w okresie 01.04.2020 roku – 31.03.2023 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Więcej o Projekcie można przeczytać na tej stronie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych