08.06.2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisało z Gminą Miejską Walcz umowę o powierzenie grantu

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.


Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych, a nauczycielom przygotowanie lekcji zdalnych.


Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 73.329,90 zł do 3 szkół podstawowych z Wałcza trafiło 27 szt. zakupionego sprzętu komputerowego.


Zakup jest sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji