Przypominamy o dostarczeniu rachunków i faktur w związku z przyznanymi stypendiami szkolnymi na rok szkolny 2019/2020 w terminie do 15.06.2020 r.

 

Z przyczyny pandemii wirusa COVID-19 prosimy o składanie dokumentów w Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz (budynek A, p. nr 7) w zamkniętej kopercie opisanej „Wydział Edukacji, stypendia szkolne”.

 

Z powodu wystąpienia utrudnień z wypłatą stypendium w Kasie Urzędu Miasta, zwracamy się również do Państwa z prośbą o dołączanie do faktur, w miarę możliwości, informacji dotyczącej rachunku bankowego, na który ma być wypłacone stypendium szkolne.

Wzór oświadczenia o wypłacie stypendium szkolnego znajdą Państwo pod tym linkiem.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji, tel. 67 258 44 71 w. 68

Źródło informacji: Julita Kłos, Wydział Edukacji