Zgodnie z art.5 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

opublikowane zostaje Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy miejskiej wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

Sprawozdanie dostępne jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych