Informacja nt. zamówień publicznych.

Gmina Miejska Wałcz informuje, że postępowania o udzielnie zamówień publicznych od dnia 7 lutego 2024 prowadzone są na platformie OpenNexus.

Link do platformy

https://platformazakupowa.pl/pn/gminamiejskawalcz

Źródło informacji: H. Szynkaruk-Szpynda, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów