Aktualności Aktualności

« Powrót

UWAGA KLUBY SPORTOWE !

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 roku (ze względu na to, iż 31.12 i 01.01 są dniami wolnymi od pracy) upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2018.
Wniosek o stypendium powinien zawierać:
  1. dane osobowe kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stypendysty,
  2. informację o osiągnięciach sportowych w roku poprzedzającym przyznanie stypendium oraz opis zamierzeń sportowych w roku jego przyznania,
  3. informację o innych stypendiach pobieranych w roku ubiegania się o stypendium sportowe Burmistrza Miasta Wałcz i okresie ich pobierania.
Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr VII/SXXI/124/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz, tel. 67 2584471 w. 68, pokój 223.

Pobierz pliki:
  1. Uchwała Nr VII/SXXI/124/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania orz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
  2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego

Sportowy Wałcz Sportowy Wałcz

Nie sposób jest pisać o Wałczu nie wspominając o jego wieloletnich związkach ze sportem i turystyką aktywną. Tak też jest w tym opracowaniu, które zostało stworzone z zamiarem choćby wycinkowego pokazania naszego miasta, roli jaką odegrało w tworzeniu potęgi polskiego, lekkoatletycznego Wunderteamu oraz wkładu własnego w sukcesy polskiego sportu i krzewienia wspaniałej idei olimpijskiej. 

Obiekty sportowe Obiekty sportowe

Miasto Wałcz słynie z historii sportowej dlatego też posiada wiele obiektów sportowych: