Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK)

Ludność od zarania dziejów ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi zdarzeniami losowymi. Różnorodność zagrożeń czasu pokoju pomimo coraz doskonalszych systemów zabezpieczeń ciągle wzrasta, co więcej możemy tylko przypuszczać jak będą się rozwijały wraz z rozwojem cywilizacyjnym.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. rok 2013r. poz. 1166)  zarządzeniem nr 0050.1.109.2016 , Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 września 2016r.  powołany został
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego  (GZZK).

Zespół ten umożliwia Burmistrzowi Miasta  prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych, a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego.
 
Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałczu ma siedzibę  w budynku Urzędu Miasta, Plac Wolności 1.
Zgłoszenia  należy przekazywać :
W dni robocze w godzinach  od  730 do 1530, Urząd Miasta Wałcz ,  telefon 67-258-44-71 (kancelaria urzędu).
W dni robocze  w godzinach  od 1530 -730 dnia następnego oraz w niedzielę,święta i dni wolne od pracy : pracownik dyżurny  ( Zakład Wodociągów i Kanalizacji , Plac Polski 1, tel.67258-24-78 oraz 994.).

link do zarządzenia 

Ostrzeżenia Ostrzeżenia


Ostrzeżęnia Ostrzeżęnia

Trening syren alarmowych
 
Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 8:41 na terenie miasta zostanie przeprowadzony trening syren alarmowych. Celem treningu jest upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.
W ramach treningu na terenie miasta syreny zostaną włączone na czas 1 minuty.

Harmonogram działań lotniczych w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach Harmonogram działań lotniczych w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach

Harmonogram działań lotniczych w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach
 

w terminie 08.05 - 14.05.2017

 L.p Data Godzina Uwagi
Rozpoczęcia Zakończenia
1. 15.05.2017 10:00 24:00 -
2. 16.05.2017 10:00 24:00 -
3. 17.05.2017 10:00 24:00 -
4. 18.05.2017 10:00 22:00 -
5 19.05.2017 10:00 20:00 -
6 20.05.2017 - - -
7 21.05.2017 - - -

w terminie 15.05 - 21.05.2017

 L.p Data Godzina Uwagi
Rozpoczęcia Zakończenia
1. 22.05.2017 09:30 18:00 -
2. 23.05.2017 09:00 18:00
24.05.2017
-
3. 24.05.2017 09:00 01:00
25.05.2017
-
4. 25.05.2017 09:00 01:00 -
5 26.05.2017 09:00 18:00 -
6 27.05.2017 09:00 18:00 -
7 28.05.2017 09:00 18:00 -

Godzina rozpoczęcia oznacza faktyczny początek działań lotniczych na poligonie. Na dwie godziny przed wyznaczonym czasem należy bezwzględnie opuścić teren wojskowy.

Przebywanie na terenie poligonu w trakcie działań lotnictwa ( zgodnie z tabelą powyżej) jest bezwzględnie zabronione