Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK)

Ludność od zarania dziejów ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi zdarzeniami losowymi. Różnorodność zagrożeń czasu pokoju pomimo coraz doskonalszych systemów zabezpieczeń ciągle wzrasta, co więcej możemy tylko przypuszczać jak będą się rozwijały wraz z rozwojem cywilizacyjnym.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. rok 2013r. poz. 1166)  zarządzeniem nr 0050.1.109.2016 , Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 września 2016r.  powołany został
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego  (GZZK).

Zespół ten umożliwia Burmistrzowi Miasta  prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych, a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego.
 
Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałczu ma siedzibę  w budynku Urzędu Miasta, Plac Wolności 1.
Zgłoszenia  należy przekazywać :
W dni robocze w godzinach  od  730 do 1530, Urząd Miasta Wałcz ,  telefon 67-258-44-71 (kancelaria urzędu).
W dni robocze  w godzinach  od 1530 -730 dnia następnego oraz w niedzielę,święta i dni wolne od pracy : pracownik dyżurny  ( Zakład Wodociągów i Kanalizacji , Plac Polski 1, tel.67258-24-78 oraz 994.).

link do zarządzenia 

Ostrzeżenia Ostrzeżenia


Ostrzeżęnia Ostrzeżęnia

Brak ostrzeżeń

Harmonogram działań lotniczych w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach Harmonogram działań lotniczych w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach

Harmonogram działań lotniczych w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach
 

w terminie 20.03 - 26.03.2017

 L.p Data Godzina Uwagi
Rozpoczęcia Zakończenia
1. 20.03.2017 09:30 16:30 -
2. 21.03.2017 09:30 24:00 -
3. 22.03.2017 09:30 24:00 -
4. 23.03.2017 09:30 24:00 -
5 24.03.2017 12:00 14:00 -
6 25.03.2017 - - -
7 26.03.2017 - - -

w terminie 27.03 - 02.04.2017

 L.p Data Godzina Uwagi
Rozpoczęcia Zakończenia
1. 27.03.2017 10:30 17:30 -
2. 28.03.2017 09:00 19:00 -
3. 29.03.2017 09:00 19:00 -
4. 30.03.2017 09:30 21:00 -
5 31.03.2017 10:00 12:00 -
6 01.04.2017 - - -
7 02.04.2017 - - -

Godzina rozpoczęcia oznacza faktyczny początek działań lotniczych na poligonie. Na dwie godziny przed wyznaczonym czasem należy bezwzględnie opuścić teren wojskowy.

Przebywanie na terenie poligonu w trakcie działań lotnictwa ( zgodnie z tabelą powyżej) jest bezwzględnie zabronione