Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2016- 2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2016- 2020

Drodzy mieszkańcy,
 
Miasto Wałcz pracuje nad dokumentem pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz. 

Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu poprawienie jakości życia mieszkańców miasta, szczególnie tych, którzy żyją na tzw. terenach zdegradowanych oraz ożywienie terenów, które lata świetności mają dawno za sobą. Program umożliwia również pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zawartych w nim celów.

Apelujemy do zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięć poprawiających jakość życia, na które będą starać się o wsparcie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub innych programów krajowych.

Warunkiem uwzględnienia planowanego przedsięwzięcia w Programie  jest przekazanie Karty projektu rewitalizacji – załącznik.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie lub przekazanie załączonej karty projektu bezpośrednio do Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz (kancelaria ogólna p. nr 7) lub na adres: walcz@um.pl do dnia 24.03.2017 r.

Pobierz:
1.  Prezentacja z konferecji
 

Aktualności Aktualności

Konferencja dotycząca rewitalizacji

W dniu 14 marca br. w wałeckim ratuszu, odbyła się konferencja poświęcona tematyce rewitalizacji. Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Miasta Bogusława Towalewska, która wskazała przyczyny, dla...

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo, zapraszamy na konferencję dotyczącą prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Wałcz ...

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz

Drodzy mieszkańcy,   Miasto Wałcz pracuje nad dokumentem pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz.  Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu poprawienie...

Uroczyste podpisanie umowy na wsparcie w opracowaniu programu rewitalizacji ze środków unijnych

Na piątkowym spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, uroczyście zaprosił do podpisania umów o...

SPOTKANIE ZESPOŁU DO SPRAW LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ

W dniu 05 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wałcz na lata 2016 – 2020. Zespół został...

Program rewitalizacji z unijnym dofinansowaniem

W odpowiedzi na ogłoszony w sierpniu br. konkurs w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Miasto złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lokalny...