W zeszłym tygodniu, w sali wielofunkcyjnej MOSiR w Wałczu odbyło się po raz 17-sty Podsumowanie Roku Sportowego Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu.  Podsumowanie jest okazją do nagrodzenia najaktywniejszych zawodniczek i najaktywniejszych zawodników klubu w danym roku. Aby zwyciężyć w klasyfikacji trzeba przez cały rok gromadzić punkty za udział w zajęciach treningowych, pokazach, szkoleniach, zawodach, egzaminach, obozach, itp. Tegoroczna klasyfikacja była pod każdym względem rekordowa bowiem punkty można było zdobywać podczas 30 różnych aktywności klubowych.

Na podstawie  § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniami nr 13878/19/SCZ oraz 13881/19/SCZ z dnia 23.01.2019 r. z badania próbek wody pobranej w dniu 10.01.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, Punkt Poboru Próbki Wody: Wałcz, Szkoła Podstawowa nr 4 przy Al. Tysiąclecia 19 oraz Wałcz, budynek SUW przy ul. Zbożowej 5
stwierdza

Szanowni Państwo!
Urząd Miasta Wałcz we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu: podniesienie poziomu wyszkolenia drużyny seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż koszalińska klasa okręgowa. Termin składania wniosków 11.02.2019
Przejdź do ogłoszenia

Informacja o kandydatach do komisji konkursowych opiniujących w otwartych konkursach ofert organizowanych w roku 2019 wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie opiniowania ofert z organizacji pozarządowych.

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.
PWSZ w Wałczu dysponuje trzema perspektywicznymi specjalnościami: