Zawartość stron Zawartość stron

Wróć do pełnej strony
Zapraszamy do Muzeum Ziemi Wałeckiej na konferencję „Mniejszość ukraińska w powiecie wałeckim 1947 – 2017. Obcy wśród swoich czy współobywatele?" oraz wernisaż wystawy „Mniejszość ukraińska w powiecie wałeckim 1947 – 2017".

Program:
ks. dr Arkadiusz Trochanowski, Wałcz – Rola parafii greckokatolickiej w kształtowaniu świadomości religijnej i narodowej mniejszości ukraińskiej
prof. dr hab. Janusz Mieczkowski, Uniwersytet Szczeciński - Perspektywy rozwoju mniejszości ukraińskiej
dr Dorota Kowalewska, Uniwersytet Szczeciński: Organizacje ukraińskie w województwie zachodniopomorskim
dr Arkadiusz Słabig, Akademia Pomorska w Słupsku - Mniejszość pod specjalnym nadzorem
mgr Zbigniew Kowalski, Piła - Znaczące wydarzenia w środowisku ukraińskim Wałcza. Rzecz o wystawie w 1985 roku
red. Tomasz Chruścicki, Pojezierze Wałeckie - Obcy wśród swoich, czy współobywatele?
Konferencja rozpocznie się o godzinie 12.00, 19 października 2017 r.