Zawartość stron Zawartość stron

Wróć do pełnej strony
Rybołówstwo w średniowieczu ,czyli VIII edycja muzealnego cyklu Średniowiecze daleki i bliskie
13.V.2017 – 31.VIII 2017
Wystawa ze zbiorów muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Okręgowego w Pile. W trakcie wernisażu – pokazy historyczne przygotowane przez grupę Mohort