Zawartość stron Zawartość stron

Wróć do pełnej strony
Muzeum Ziemi Wałeckiej zaprasza na wystawę „500 lat reformacji w północnej Wielkopolsce".  Otwarcie wystawy odbędzie się wyjątkowo w sobotę, 22 kwietnia,  o godz. 17.00.
 Wernisaż poprzedzony będzie koncertem zespołu "Cithara Sanctorum". 

 Wernisaż poprzedzony będzie koncertem zespołu "Cithara Sanctorum". Jeśli może istnieć „poezja śpiewana", to dlaczego nie „śpiewana Ewangelia"? To określenie w najbardziej trafny sposób oddaje charakter muzyki wykonywanej przez Cithara Sanctorum. Zespół sięga po utwory średniowieczne i reformacyjne. W jego repertuarze sąsiadują ze sobą psalmy genewskie, pieśni łacińskie, husyckie i luterańskie, liturgiczne i ludowe. Łączy je to, że są piękne, pełne ewangelicznej treści i … niemal zapomniane. Cithara Sanctorum wydobywa je ze starych kancjonałów, ożywia i proponuje własne, niekiedy zaskakujące interpretacje. Nazwę „Cithara Sanctorum" zaczerpnięto z ewangelickiego kancjonału autorstwa ks. Jerzego Trzanowskiego, zwanego niekiedy „słowiańskim Lutrem". Podczas koncertów artyści starają się odtworzyć klimat dawnych dni. Występują w historycznych strojach, sięgają po repliki historycznych instrumentów, takich jak lira, lira korbowa, lutnia renesansowa, czy rebec.
Organizatorami wystawy są Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile (ks. Tomasz Wola, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ) i Muzeum Okręgowe w Pile (komisarz wystawy Marek Fijałkowski). Ekspozycję poszerzono o elementy związane z Ziemią Wałecką.Organizatorami wystawy są Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile (ks. Tomasz Wola, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ) i Muzeum Okręgowe w Pile (komisarz wystawy Marek Fijałkowski). Ekspozycję poszerzono o elementy związane z Ziemią Wałecką. Pastor Tomasz Wola i starszy kustosz Muzeum Okręgowego w Pile Marek Fijałkowski wzięli na siebie ciężar zgromadzenia pamiątek związanych z historią Reformacji na krawędzi Wielkopolski i Pomorza. Eksponaty pochodzą z wielu instytucji muzealnych, m.in.: Muzeum Okręgowego w Pile, Muzeum Regionalnego w Szczecinku, Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, Muzeum regionalnego im. Wojciecha Dutkiewicza w Rogoźnie, Muzeum Ziemi Złotowskiej, Działu Historii i Tradycji w Chodzieży (Miejska Biblioteka Publiczna), Muzeum Ziemi Wałeckiej, ze zbiorów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile oraz z Parafii św. Antoniego w Wałczu. Ekspozycję wsparły również osoby prywatne: Zbigniew Juszkiewicz, Stanisław Bejcarz, Marek Krygowski, Dariusz Górzny, Piotr Zamorski.