Aktualności Aktualności

Segregacja odpadów Bio.

Od 1 Kwietnia 2018 do 31 Października 2018 odbiór odpadów odbywa się  raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem  Pamiętajmy więc, by do pojemników lub worków na odpady BIO wrzucać...

Wydawanie żywności Wałcz

Burmistrz Miasta Wałcz informuje ,że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  -  Podprogram 2017 (który trwać będzie do 30 czerwca 2018 roku). w dniach 13,14 kwietnia...

Wizyta RPO w Wałczu

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar oraz Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska zapraszają na otwarte spotkanie w Wałczu Kiedy? 18 kwietnia 2018 r. (środa) w godz....

Na scenie w Zamku Książąt Pomorskich

„ Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa […] " – napisał jeden z najwybitniejszych polskich twórców – Juliusz Słowacki.        Umiejętnością...

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

Dzień 2 kwietnia uznany został przez państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.Dzień ten ma na celu uświadomienie i uwrażliwienie społeczeństwa na...

Odkrywanie świata - Podróże Elżbiety Dzikowskiej i Tony'ego Halika

W toruńskim Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika można obejrzeć ponad tysiąc pamiątek które ten kultowy podróżnik przywoził z całego świata, w Muzeum Ziemi Wałeckiej można zaś obecnie podziwiać...

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiacego własność Gminy Miejskiej Wałcz pozostającego w trwałym...

Uroczysty apel na budowie nowej Komendy Powiatowej Policji w Wałczu

5 kwietnia 2018 r., dokładnie w południe, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Zgodnie z planem już za niespełna 2 lata...

Trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy

Działając na podstawie  § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiana o ich wystąpieniu oraz właściwości...

Jesteśmy laureatami II finału Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych w Szczecinie

20 i 21 marca 2018 roku, z okazji pierwszych dni wiosny i dnia wagarowicza na sali teatralnej Teatru „Kana" w Szczecinie, odbył się  II finał Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych. W...
Showing 21 - 30 of 1,723 results.
Items per Page 10
of 173

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.