Aktualności Aktualności

Przypomnienie dla użytkowników wieczystych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz

Przypominamy o obowiązku wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wałcz. Wyżej wymienioną opłatę należy wpłacić...

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe rodzino niskich dochodach.   Zasady przydziału...

Przedszkolaki w Urzędzie

6 lutego br.  Urząd Miasta odwiedziły  dzieci z Przedszkola Nr 5 im. "Jasia i Małgosi" w Wałczu.  Mali mieszkańcy naszego miasta spotkali się z Panią Burmistrz Bogusławą Towalewską...

69 rocznica Wyzwolenia Wałcza

Zapraszamy mieszkańców Wałcza do wzięcia udziału w Obchodach

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Pracy ogłosił dziś otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów z programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Na jego realizację przeznaczono 3.000.000 zł....

ASOS 2014 - 2020

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne...

Szkolenie w ramach projektu Od partnerstwa do kooperacji

W dniach 29 -30.01 2014 r. w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji" , w którym Gmina Miejska Wałcz uczestniczy,  odbyło się szkolenie „MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH"....

Spotkanie przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

W dniu 29 stycznia 2014 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie...

Spotkanie organizacyjne dot. 4 Wałeckiego Biegu Filmowego.

W dniu 3 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dot. 4 Wałeckiego Biegu Filmowego. Podczas spotkania roboczego, w którym uczestniczyli: Pani Małgorzata Januchowska – Dyrektor...

O przemocy z osobami niepełnosprawnymi

Czym jest przemoc w rodzinie?- to temat spotkania z osobami niepełnosprawnymi, które odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu. W jaki sposób dowieść, ze jest się ofiarą przemocy...
Showing 1,511 - 1,520 of 1,608 results.
Items per Page 10
of 161

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.