Aktualności Aktualności

Projekt Przemoc bez tajemnic- Rodzice uczniów Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu przy ul. Sądowej 9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w imieniu Gminy Miejska Wałcz realizuje projekt „Przemoc bez tajemnic" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta Wałcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji projektu specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi zajęcia z uczniami szkół tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU) w Wałczu.  Organizujemy również spotkania dla rodziców uczniów szkół uczestniczących w projekcie ze specjalistami tj. specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratorem Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałczu, funkcjonariuszem policji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. 

Drodzy Rodzice uczniów Zespołu Szkół Miejskich w Wałczu, zapraszamy Państwa na spotkanie z kuratorem Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałczu oraz funkcjonariuszem policji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, które odbędzie się w ZSM Nr 2 przy ul. Sądowej 9 w dniu 9 listopada 2017 r., o godz. 16.30 w Sali  nr 19.

      Specjaliści poprowadzą spotkanie o tematyce:
  1. Kurator Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałczu zapozna Państwa z wiedzą z zakresu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w odniesieniu do przemocy w rodzinie.
  2. Funkcjonariusz policji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu zapozna słuchaczy z rolą policji w sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy w rodzinie. Temat obejmie działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem: interwencja (w tym, jakie prawa ma ofiara), sporządzenie opisu zdarzenia, zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa, zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa, podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.   
 
ZAPRASZAMY !!!

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.