Aktualności Aktualności

Nowy bus dla Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy otrzyma wkrótce nowy 9-cio miejscowy bus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Środki na jego zakup zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III, obszar D".

Zadanie „Likwidacja barier transportowych – zakup 9-cio miejscowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" opiewa na kwotę niemal 120 tysięcy zł, a wsparcie PFRON wyniesie 80 tysięcy zł.

Projekt zostanie zrealizowany do połowy przyszłego roku.

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.