Aktualności Aktualności

« Back

II edycja programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu II edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Dostępnych jest pięć linii dla zadań, które podlegają finansowaniu:
  1. Linia A1 – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidulanych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu,
  2. Linia A2 – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności,
  3. Linia A3 – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów poprzez zakup pojazdów o napędzie elektrycznym (kwota dofinansowania do 150 000 zł brutto),
  4. Linia A4 – ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza i zdrowie mieszkańców azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów wykonanych z azbestu poprzez ich utylizację,
  5. Linia A5 – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne.

Alokacja środków w programie wynosi 10 mln zł.

O środki mogą aplikować mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zgodnie z zapisami regulaminu.

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 15 grudnia br., po wcześniejszej rejestracji w systemie rezerwacji wizyt, w Punktach Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku.

 Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Punktach Obsługi Osób Fizycznych:
- Szczecin, ul. Partyzantów 3/3, tel. 91 831 25 90-92
- Koszalin, ul. Matejki 1, tel. 94 375 04 94-96
- Szczecinek, pl. Wolności  8, tel. 94 375 04 80


Regulamin oraz wymagane dokumenty znajdują się pod adresem: https://www.wfos.szczecin.pl/do-pobrania.html

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.