Aktualności Aktualności

Informacja dotycząca terminów wydawania żywności

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że 13 i 14 listopada 2017 roku  w godzinach 9:00-16:00 odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla wszystkich osób które otrzymały skierowania z MOPS do Polskiego Związku Głuchych oraz posiadają nie zrealizowane skierowania do Caritas parafii pw  Św. Antoniego

Warunkiem otrzymania paczek żywnościowych jest posiadanie  skierowania oraz dowodu osobistego.

Miejsce wydawania żywności: dziedziniec od wewnętrznej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 (przy garażach).

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.