Aktualności Aktualności

Projekt Przemoc bez tajemnic- Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w imieniu Gminy Miejska Wałcz realizuje projekt „Przemoc bez tajemnic" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta Wałcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji projektu specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi zajęcia z uczniami szkół tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU) w Wałczu.  Organizujemy również spotkania dla rodziców uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

Drodzy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu zapraszamy Państwa na spotkanie, które przeprowadzi specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 6 listopada 2017 r., o godzinie o godz. 16.00 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu przy ul. Robotniczej 23. Tematem przewodnim spotkania będą sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzicami a dziećmi.

ZAPRASZAMY !!!

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.