Wyróżnione Wałeckie Firmy Wyróżnione Wałeckie Firmy

Albatros Aluminium to producent światowej klasy profili aluminiowych.
Gwarantujemy najwyższą precyzję wykonania produktów, pomoc przy
projektowaniu, krótkie terminy realizacji zleceń, płynność dostaw oraz
bogate doświadczenie naszego zespołu.
Albatros Aluminium Sp. z o.o. dysponuje nową prasą produkcji włoskiej, przeznaczoną
do wałków o rozmiarze 7". Nowoczesne rozwiązania zastosowane w procesie produkcji,
w tym wykorzystanie innowacyjnej w skali światowej linii technologicznej oraz stopów 
lean aluminium pozwoliły na uzyskanie przez Albatros Aluminium Sp. z o.o. statusu
beneficjenta funduszy unijnych w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Zdobycie prestiżowego miana przedsiębiorstwa innowacyjnego było możliwe również
dzięki przyjętej przez Zarząd filozofii stanowiącej podstawę działalności Spółki,
a znajdującej odzwierciedlenie w oferowanych naszym partnerom biznesowym
warunkach współpracy.
Poza nowoczesnymi rozwiązaniami naszą podstawową wartością oraz atutem są
zatrudniani pracownicy i kadra zarządzająca. Właśnie połączenie innowacyjnej technologii
z wieloletnim i niezwykle bogatym doświadczeniem ludzi ją stosujących pozwala
zapewnić najwyższą jakość profili już zaraz po zakończeniu fazy rozruchu.
Albatros Aluminium Sp. z o.o. oferuje:
 • elastyczność oraz zdolność płynnego dostosowania się do zapotrzebowania najbardziej wymagających odbiorców;
 • zogniskowanie prowadzonej działalności przede wszystkim na produkcję profili trudnych;
 • gotowość i zdolność produkcji dużych gabarytowo profili aluminiowych, niedostępnych w Polsce (jesteśmy w stanie dostarczyć profile z prasy o rozmiarze 20" czyli profile, które mieszczą się w kole opisanym o średnicy około 600-750mm w zależności od jego kształtu)
 • krótkie terminy realizacji zamówień oraz dyscyplinę w terminowości dostaw;
 • płynność dostaw, powiększoną dodatkowo dzięki możliwości tworzenia zapasów buforowych;
 • Profile, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zastosowanym w prasie charakteryzują się między innymi:
  • zawężonymi tolerancjami wymiarowymi,
  • niską wagą metra bieżącego,
  • grubością ścianek poniżej 0,9 mm.
 
Certyfikaty
- Certyfikat ISO 9001, PL
- Certyfikat ISO 14001, PL
- Certyfikat EN 15088:2005
- Certyfikat nadania kodu NATO
DANE KONTAKTOWE:
Albatros Aluminium Sp. z o.o.
Zakład produkcyjny

ul. Południowa 36
78-600 Wałcz

t: +48 67 344 11 64
t: +48 668 214 898
f: +48 660 640 968
e: info@albatros-aluminium.com

Dyrektor Operacyjny:
Maciej Maślanka
kom. +48 883 373 300
e: m.maslanka@albatros-aluminium.com

Dyrektor Sprzedaży:
Jarosław Chojka
kom. +48 883 373 302
e: j.chojka@albatros-aluminium.com

Dyrektor Logistyki:
Łukasz M. Kalenik
kom. +48 883 373 303
e: l.kalenik@albatros-aluminium.com

Dział Finansowo-Księgowy:
t +48 61 670 00 02