Aktualności dla firm i inwestorów Aktualności dla firm i inwestorów

Bezpłatne szkolenia dla branży turystycznej

 Collegium Balticum w Szczecinie organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników branży turystycznej, w ramach projektu "Turystyka determinantem rozwoju województwa zachodniopomorskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową stanowią pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w mikro i małych przedsiębiorstwach, działających w branży turystycznej na obszarach wiejskich woj. Zachodniopomorskiego, lub w gminach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej projektu: http://www.turystyka.cb.szczecin.pl ."


Kursy walut Kursy walut