Aktualności Aktualności

Zespół Szkół Miejskich nr 1 bezpieczną Szkołą

W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkół Miejskich nr 1 obchodziliśmy Tydzień Bezpieczeństwa w ramach programu : " Bezpieczna Szkoła", zainicjoiwanego przez  Wojewódzką Komendę Policji w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski.

Głównym założeniem pomysłodawców szkolnej akcji było skłonienie uczniów - zarówno tych najmłodszych, jak i starszych, stojących u progu dorosłości - do refleksji na temat zagrożeń współczesnego świata.

Powszechnie bowiem wiadomo, że to głównie dzieci i młodzież narażeni są na rozmaite niebezpieczeństwa, takie chociażby jak różnego typu uzależnienia, agresja  rówieśnicza czy cyberprzemoc. Świadomość często pozwala młodym ludziom ustrzec się przed zgubnymi konsekencjami pochopnych decyzji, dlatego tak ważne jest upowszechnianie tego tematu.

Uczniowie mieli okazję przedyskutować te problemy podczas godzin wychowawczych, a swoimi przemyśleniami i wnioskami podzielić się z innymi - ich zadaniem bowiem było stworzenie plakatów podejmujących temat zagrożeń XXI wieku.

Podczas chwil wolnych od lekcji uczniowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną,a na ścianach szkolnych korytarzy zostały  umieszczone również rozmaite hasła i zdjęcia, prezentujące różne aspekty zagadnienia. Przyciągały one uwagę swoją wymowną formą i prowokowały do myślenia o tym, jak łatwo można ulec pozornie niewinnym pokusom i w konsekwencji zaszkodzić sobie i innym.

Do refleksji skłonić mogły również spektakle profilaktyczne przygotowane specjalnie na akcję przez uczniów ze szkolnych kół teatralnych.  Grupa gimnazjalna "Utopia" pod opieką pani Izabeli Dzierży przygotowała etiudę teatralną dla uczniów starszych klas szkoly podstawowej oraz gimnazjum. Miała ona na celu uświadomić uczniom, jak łatwo każdy człowiek może nieświadomie  zostać oprawcą i przyczynić się do czyjejś krzywdy.

Młodzież z koła  "Utopia" zaprezentowała swój spektakl również poza szkołą, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży Czcibór-Rudki. Odbyło się to podczas  zorganizowanego  w związku z Tygodniem Bezpieczeństwa spotkania, w kórym udział brali zarówno nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, jak i wychowankowie ośrodka. Po występach teatralnych odbyły się warsztaty z zakresu udzielania  pomocy przedmedycznej, które poprowadził pan Tomasz Szewczyk oraz pan Tomasz Duda, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, a następnie zajęcia twórcze dla młodzieży, podczas których wszyscy wspólnie wykonywali plakaty pod hasłem: "Jak walczyć z przemocą?".

Zwieńczeniem Tygodnia Bezpieczeństwa były warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej prowadzone strażaków oraz spektakl  "O Królewnie Śnieżce bajka inaczej" przygotowany pod kierunkiem pani Elżbiety Woś oraz pani Pauliny Pieli. Odbiorcami przedstawienia byli uczniowie klas I-III nauczania zintegrowanego oraz zaproszone  specjalnie z tej okazji dzieci z wałeckich przedszkoli.

Wszystkie realizowane w Tygodniu Bezpieczeństwa przedsięwzięcia spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród uczniów naszej szkoły, a także wychowanków ośrodka w Czciborze, co dowodzi tego, że kwestie związane z zagrożeniami współczesnego świata są bliskie wszystkim młodym ludziom. Zdają sobie oni sprawę  z faktu, że żyją  w świecie, w którym zdarzają się rozmaite przykre sytuacje, warto więc wiedzieć, jak siebie i innych przed nimi chronić.

 

Telefony alarmowe Telefony alarmowe

997
Policja

999
Pogotowie

998
Straż Pożarna

(67)2583700
Straż Miejska


(67)2501702
Pogotowie energetyczne

(67)2583204
Pogotowie Gazowe

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc

Co roku w Polsce kilka tysięcy osób umiera tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie byli w stanie podjąć czynności ratowniczych. Nie udzielenie pierwszej pomocy jest naruszeniem Kodeksu Karnego! Upewnij się, że wiesz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki tej wiedzy możesz uratować czyjeś życie.