Ambasadorzy Miasta Ambasadorzy Miasta

Zarządzeniem Nr 0050.1.170.2015 z dnia 13 listopada 2015r. roku Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska ustanowiła tytuł „Honorowego Ambasadora Wałcza"

Inicjatywa ustanowienia tego tytułu ma na celu uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę i osiągnięcia osobiste wpływają na wizerunek naszego miasta, przyczyniając się do jego promocji w kraju i zagranicą. Przedsięwzięciu przyświeca idea wskazania na niezmierną ważność takich wartości, jak m.in. potrzeba identyfikacji ze swoim miastem rodzinnym i jego mieszkańcami oraz godną jego reprezentację na zewnątrz.

Kandydatury do tytułu mogą być zgłaszane przez instytucje publiczne, radnych Rady Miasta Wałcz oraz organizacje pożytku publicznego a także podmioty gospodarcze.

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła tytułu.