Aktualności Aktualności

« Powrót

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 lutego 2017 r. pobieranie opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Wałcz odbywać się będzie przy użyciu parkomatów. Na parkingach miejskich  ustawiono ogółem 9 szt. parkomatów. Przy ich użyciu można będzie zapłacić za parkowanie na parkingach zlokalizowanych na ulicach: Pocztowej, Bankowej, Robotniczej, Placu Zesłańców Sybiru, Szczęśliwej, Ks. B. Domańskiego, Kilińskiego, Papieża Jana XXIII, Placu Wolności).
Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w Wałczu obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
CZAS PARKOWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO OPŁACA SIĘ POPRZEZ:
  1. wykupienie biletu parkingowego  w parkomacie, płacąc monetami o nominale :  5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr.
Uwaga : parkomat nie wydaje reszty !
  1. wykupienie abonamentu w kasie Urzędu Miasta Wałcz.
 
OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW WYNOSZĄ :
 
1) Opłaty jednorazowe:
  • 0,50 zł za parkowanie do 30 minut (opłata minimalna),
  • 1,00 zł za pierwszą godzinę,
  • 1,20 zł za drugą godzinę,
  • 1,40 zł za trzecią godzinę,
  • 1,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę.
 
2) Abonament - miesięczny:
  • opłata abonamentowa z oznaczeniem lokalizacji parkowania, uprawniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym, na wskazanej w abonamencie ulicy w strefie płatnego parkowania w okresie jednego miesiąca - 50,00 zł (dla mieszkańców zameldowanych przy  tej ulicy)
  • opłata abonamentowa bez oznaczenia lokalizacji parkowania, uprawniająca do parkowania jednego pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w strefie płatnego parkowania w okresie jednego miesiąca -120,00 zł.
 
UWAGA! W razie nie wniesienia opłaty przez parkującego pojazd samochodowy, nalicza się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. Opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu do kwoty 20,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty wskazanej w wezwaniu w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub przelewem w terminie 2 dni od dnia wystawienia wezwania lub do kwoty 35,00 zł, w przypadku uiszczenia opłaty wskazanej w wezwaniu w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub przelewem w terminie 4 dni od dnia wystawienia wezwania.
 
Opłaty, o których mowa dotyczą parkowania jednego pojazdu samochodowego na jednym stanowisku parkingowym w strefie płatnego parkowania.
Za parkowanie pojazdów samochodowych w sposób blokujący kilka miejsc parkingowych, wymagana jest opłata za każde wyłączone w ten sposób stanowisko parkingowe.

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.