Aktualności Aktualności

« Powrót

Strategia Rozwoju Miasta Wałcz do 2025r.

Na sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 27 września br. uchwalona została Strategia Rozwoju Miasta Wałcz do 2025r.

„Strategia Rozwoju Miasta Wałcz do roku 2025" jest jednym z najważniejszych dokumentów będących drogowskazem dla podejmowania decyzji dotyczących rozwoju gminy.

Jest dokumentem definiującym jej najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju.

Strategia nie ogranicza się w swych założeniach wyłącznie do zadań leżących w kompetencjach ustawowych miasta, ale angażuje i inicjuje działania realizowane w szerokich partnerstwach lokalnych oraz subregionalnych. Główne założenia strategii zostały wypracowane przy udziale mieszkańców m.in. w ramach warsztatów strategicznych oraz badań społecznych. 
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.