Aktualności Aktualności

Spotkanie z aptekarzami

W dniu 20 października 2017 roku w Urzędzie Miasta Wałcz odbyło się spotkanie Pani Burmistrz Joanny Rychlik- Łukasiewicz z przedstawicielami aptek z terenu miasta Wałcz. Tematem spotkania był zgłaszany przez mieszkańców problem gromadzenia przeterminowanych leków w aptekach w związku z brakiem odpowiednich pojemników na tego typu odpady. Ustalono, iż zostaną rozpoczęte czynności zmierzające ku rozwiązaniu zaistniałego problemu.
 
Informujemy, iż przeterminowane leki mogą Państwo dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie dotychczasowego składowiska odpadów komunalnych – ul. Bydgoska w kierunku Piły. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w dni powszednie
w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.