Aktualności Aktualności

Projekt Przemoc bez tajemnic - Rodzice uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Budowlanych 4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w imieniu Gminy Miejska Wałcz realizuje projekt „Przemoc bez tajemnic" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta Wałcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji projektu specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi zajęcia z uczniami szkół tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU) w Wałczu.  Organizujemy również spotkania dla rodziców uczniów szkół uczestniczących w projekcie ze specjalistami tj.
Specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratorem Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałczu, funkcjonariuszem policji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.  Rodzice uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu mają również możliwość skorzystania z zajęć z radcą prawnym.

Drodzy Rodzice uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, zapraszamy Państwa na spotkanie, które  odbędzie się w PCKZiU przy ul. ul. Budowlanych 4 w dniu 8 listopada 2017 r., o godzinie o godz. 16.00.

Spotkanie poprowadzą specjaliści:
  1. Kurator Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałczu, który zapozna Państwa z wiedzą z zakresu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w odniesieniu do przemocy w rodzinie.
  2. Funkcjonariusz policji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, który zapozna słuchaczy z rolą policji w sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy w rodzinie. Temat obejmie działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem: interwencja (w tym, jakie prawa ma ofiara), sporządzenie opisu zdarzenia, zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa, zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa, podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.   
  3. Radca prawny, który zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat przepisów prawa regulującego kwestię przemocy w rodzinie. Podjęty zostanie temat tj. rodzaje przestępstw, środki jakie może zastosować prokuratura w stosunku do sprawcy przemocy, jakie środki prawne przysługują ofiarom przemocy.
                                                                                                                                      
ZAPRASZAMY !!!

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.