Aktualności Aktualności

« Powrót

Ostatnie dwa dni konsultacji

To już ostatnie dwa dni trwających konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy obiektu fizjograficznego „jeziora Świdno" na „jezioro Zamkowe" zlokalizowanego na terenie miasta Wałcz.

Konsultacje będą trwać do 29 sierpnia 2017r.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!
  • W konsultacjach może wziąć udział KAŻDY MIESZKANIEC GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ.
  • Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu formularza ankietowego-ankiety i udzieleniu odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytanie:
Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy obiektu fizjograficznego „JEZIORO ŚWIDNO" na „JEZIORO ZAMKOWE"?
 
Postawienia znaku „X" w kratce obok słowa „TAK" oznacza, że biorący udział w konsultacjach jest za proponowaną zmianą nazwy obiektu fizjograficznego.
Postawienie znaku „X" w kratce obok słowa „NIE" oznacza, że biorący udział w konsultacjach jest przeciwny proponowanej zmianie nazwy obiektu fizjograficznego.
Postawienie znaku „X" w kratce obok słowa „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU" oznacz, że biorący udział w konsultacjach wstrzymał się od wydania opinii.
Postawienie znaku „X" w więcej niż jednej kratce lub nie postawienia znaku „X" w żądnej z kratek powoduje nieważność ankiety
  • Swoją opinię przy pomocy ankiety można wyrazić tylko jeden raz.
  • Na formularzu ankiety konsultacyjnej należy wpisać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z datą wypełnienia ankiety oraz złożyć własnoręczny podpis.
  • Formularz ankiety zostanie udostępniony przez:
  • opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz;
  • opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka „konsultacje społeczne";
  • umieszczenie w holu Urzędu Miasta Wałcz urny oraz wyłożenie obok niej ankiet.
Wypełniony formularz ankietowy - ankietę będzie można złożyć w Urzędzie Miasta Wałcz – urna, w kancelarii Urzędu pokój nr 7 lub przesłać podpisany i wypełniony scan ankiety na adres mailowy walcz@um.pl.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl  w zakładce konsultacje społeczne, pod adresem e-mail: walcz@um.pl., lub tel. 672584471 w. 36.


Pobierz ankietę:

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.