Aktualności Aktualności

« Powrót

Oferta Inwestycyjna Półwysep Strączno

Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu turystyczną ofertę inwestycyjną niesamowitego miejsca położonego bezpośrednio nad  jeziorem Raduń. Półwysep Strączno leży ok 7  km od Wałcza  jednego z najpiękniejszych miast Polski, będącego stolicą Pojezierza Wałeckiego i miejscem nieograniczonych możliwości oraz dynamicznego rozwoju. 
POŁOŻENIE:
Gmina Miejska Wałcz oferuje do sprzedaży atrakcyjną nieruchomość usytuowaną na terenie półwyspu Strączno miasto Wałcz w bezpośrednim sąsiedztwie Jezior Dybrzno i Raduń.
POWIERZCHNIA:  
Działka przeznaczona do zbycia oznaczona jest numerem geodezyjnym 5248/2. Posiada powierzchnię 12.136m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi teren oznaczony symbolem 1.ZN-U - zieleń krajobrazowa, zabudowa usługowa z zakresu turystyki.
CHARAKTER:
Nieruchomość niezabudowana. Pokryta roślinnością wysoką. Dojazd do działki z terenu miejscowości Strączno.
PRZEZNACZENIE:
Na w/w działce możliwe jest sytuowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, np: przystani wodnej, plaży, kąpieliska, plenerowych boisk sportowych, zagospodarowanie terenów na potrzeby wypoczynku, lokalizację obiektów z miejscami noclegowymi, np. pensjonatu, hotelu, kempingu, pól karawaningowych i biwakowych z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej, obiektów handlowo-gastronomicznych, np: kawiarni, restauracji, ogródków gastronomicznych, punktów sprzedaży artykułów spożywczych, obiektów niezbędnych dla obsługi terenów, np. obiektów gospodarczych, sanitarnych i technicznych, sytuowanie ścieżek rekreacyjnych w tym pieszych i rowerowych, obiektów małej architektury, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, służących wyłącznie obsłudze terenów i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  
67 258 44 71 wew. 30 lub 44 lub w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1 pokój nr 113 lub 112.

Ogłoszenie o przetargu


Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.