Aktualności Aktualności

« Powrót

Metalowa dźwignia regionu… wchodzi w fazę realizacji

Dzisiejszego dnia miało miejsce bardzo ważne dla mieszkańców miasta i wszystkich gmin powiatu wałeckiego  wydarzenie.
W obecności Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli wszystkich gmin powiatu wałeckiego – Burmistrza Miasta Wałcz Pani Bogusławy Towalewskiej, Starosty Powiatu Wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza, Burmistrza Mirosławca Pana Piotra Pawlika, Burmistrza Tuczna Pana Krzysztofa Harę, Burmistrza Człopy Pana Zdzisława Kmieć oraz Wójta Gminy Wałcz Pana Jana Matuszewskiego przybyłych wraz ze Skarbnikami gmin, zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów ujętych w tzw. Kontrakcie Samorządowym pn. „Metalowa dźwignia regionu" – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego".
 
Miasto Wałcz z pozyskanych środków unijnych zakupi 5 autobusów niskoemisyjnych, wymieni lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędne, uzbroi tereny inwestycyjne w mieście, utworzy publiczny żłobek, a także doposaży i zrealizuje szereg działań edukacyjnych we wszystkich wałeckich szkołach.
 
Obecni na spotkaniu goście podkreślali bardzo dobrą, trwającą niemal 3 lata współpracę wszystkich partnerów kontraktu, która przyczyniła się do pozyskania środków unijnych w wysokości niemal 37 mln zł, a po dzisiejszym podpisaniu umów weszła właśnie w fazę realizacji.

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.