Aktualności Aktualności

Konsulatacje społeczne - Współpraca Gminy Miejskiej Wałcz w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje społeczne w terminie od 11-25  października 2013 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz w roku 2014  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Uczestnicy konsultacji zgłoszą swoje uwagi na formularzu zgłaszania opinii.

Formularze z wyrażona opinią należy przesłać: 
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agrodka@umwalcz.pl 
2)  na dziennik podawczy : Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz pok. 7.
3. W przypadku składania formularzu  na dziennik podawczy decyduje data wpływu do kancelarii.
Termin składania opinii: od 11 października do 25 października 2013 r.

Do pobrania: formularz zgłaszania opinii 

Projekt programu współpracy na rok 2014

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.