Aktualności Aktualności

« Powrót

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3-6 LAT

14 marca w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat prowadzone przez terapeutę pedagogicznego Joannę Tutaj. Zajęcia te mają na celu przygotowanie najmłodszych do nauki czytania, pisania, kształtują mowę, wspomagają pamięć i koncentrację oraz rozwijają emocjonalnie. Są to zajęcia z wykorzystaniem:
SYSTEM EDUKACJI PRZEZ RUCH dotyczy wszechstronnego
wspomagania rozwoju dzieci, usprawniania poszczególnych funkcji organizmu dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do podjęcia nauki w szkole. Wspiera rozwój pamięci długotrwałej. Usprawnia i koryguje zaburzone funkcje dziecka, wspomaga rozwój jego zdolności i zainteresowań. Zapewnia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucie akceptacji i przynależności do wspólnoty. Podejmowane przez dzieci podczas zajęć formy aktywności wspierają ich rozwój w czterech sferach jednocześnie: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.
Niezwykle istotne jest przy tym uruchomienie podczas działania wielu zmysłów (integracja sensoryczna). Oparcie poznawania świata na jednoczesnym uruchamianiu: wzroku, słuchu,
dotyku, ruchu aktywizuje pracę mózgu, zapewnia prawidłowe dotlenienie mózgu. Ruch staje się, więc podstawą integracji sensorycznej i umożliwia jej pełną realizację podczas zajęć.
Jednym z założeń systemu "Edukacja przez ruch" jest to, że poprzez zabawę proces kształcenia może być miły i bardziej przystępny. Edukacja przez ruch zawiera:
- graficzne ćwiczenia wykonywane na małej i dużej płaszczyźnie dominującą ręką,
- graficzne ćwiczenia wykonywane na małej lub dużej płaszczyźnie oburącz,
- graficzne ćwiczenia wykonywane na małej i dużej płaszczyźnie raz jedną, raz drugą ręką,
- ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała jako formy pozawerbalnej komunikacji.
Poszczególne ćwiczenia całego systemu są proste dzieci kreślą kropki, kreski, owale, ósemki, spirale, które są wykorzystywane do stworzenia określonej kompozycji plastycznej.
Głównym założeniem METODY DOBREGO STARTU jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowane, aktywne, wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych.Założenia te realizujemy poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania:
- poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje polisensoryczne, aktywne podejście do
pracy z dziećmi. Występują w niej trzy elementy:
Element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli
ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane
podczas reprodukowania znaków graficznych;
Element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;
Element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne). Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania.
ĆWICZENIA GIMNASTYKI MÓZGU składają się z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju i koordynacji całego ciała. Ćwiczenia mózgu mają na celu przywrócenie zablokowanych na skutek stresu, oraz wypracowanie nowych połączeń nerwowych, po których biegną impulsy
do kory mózgowej, gdzie odbywa się właściwy proces uczenia się. Są one także sposobem na problemy szkolno - wychowawcze. Ćwiczenia te powodują ustępowanie zmęczenia, energetyzują, odprężają i relaksują. Wśród ćwiczeń wyróżniamy:
- ćwiczenia na przekroczenie linii środka
- ćwiczenia wydłużające
- ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające postawę
- ćwiczenia sprawności grafomotorycznej stanowią bardzo ważny etap przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania. Ich celem jest doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. W zależności od stopnia sprawności manualnej
można stosować kolejno:
- ćwiczenia rozmachowe mające na celu rozluźnianie napięcia mięśni ramienia i przedramienia,
- ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki
- ćwiczenia dłoni, nadgarstka i palców,
- ćwiczenia graficzne usprawniające drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu.

Autor: Kamila Doliwka

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.