Aktualności Aktualności

« Powrót

Wydawanie żywności Wałcz

Burmistrz Miasta Wałcz informuje ,że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  -  Podprogram 2017 (który trwać będzie do 30 czerwca 2018 roku). w dniach 13,14 kwietnia będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowania do Polskiego Związku Głuchych.

13 kwiecień( piątek)- w godzinach 9:00- 16:00
14 kwiecień ( sobota)- w godzinach 9:00- 12:00

Warunkiem otrzymania paczek żywnościowych jest posiadanie  skierowania oraz dowodu osobistego.

Miejsce wydawania żywności: dziedziniec od wewnętrznej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 (przy garażach).

Caritas św. Antoniego wydaje żywność na plebani parafii pw. św. Antoniego w Wałczu przy ul. Orlej 11   16, 23, 30 kwietnia 2018 r. (Poniedziałek) w godz. 15.30-17.30.

Caritas pw. św. Mikołaja wydaje żywność na plebani parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu przy ul. Papieża Jana XXIII 13 w dniu 14 kwietnia 2018r. (Sobota) w godz. 11.00-13.30                         
 

Aktualnie MOPS Wałcz wydaje skierowania tylko na Polski Związek Głuchych (PZG) w Wałczu.
 Osoby, które dotychczas otrzymały skierowania do Caritas pw. św. Antoniego, a nie zostały zakwalifikowane do jej otrzymania prosimy  o odbiór żywności rozprowadzanej przez PZG Wałcz.

Zgodnie z wytycznymi do Podprogramu 2017 produkty żywnościowe mogą otrzymywać osoby posiadające skierowanie z MOPS Wałcz. Progiem dochodowym do uzyskania skierowania jest kwota:  

DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ – 1.268 zł netto (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc   wstecz)  
DLA OSOBY W RODZINIE  – 1.028 zł netto  (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc wstecz)

Zainteresowanych otrzymaniem skierowania prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych MOPS Wałcz wg. rejonów (w holu na tablicy informacyjnej znajduje się wykaz ulic rejonów) w godz. 8.00-10.00 oraz 14.00-14.45. Osoba ubiegająca się o skierowanie ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o dochodach ( druk oświadczenia znajduje się w posiadaniu pracowników socjalnych) oraz posiadania dokumentów świadczących o dochodach osoby/rodziny wykazanych w oświadczeniu.         
               
Skierowanie wydawane są jednorazowo i obowiązuje przez czas trwania Podprogramu 2017 tj. do 30 czerwca 2018 roku.

Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy żywnościowej bez skierowania z MOPS Wałcz po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w organizacji dystrybuującej żywność.
 
 

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.