Aktualności Aktualności

« Powrót

Trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy

Działając na podstawie  § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiana o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) Urząd Miasta Wałcz informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. odbywać się będą treningi uruchamiania syren alarmowych, zainstalowanych na terenie miasta Wałcz.

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.