Aktualności Aktualności

« Powrót

Segregacja odpadów Bio.

Od 1 Kwietnia 2018 do 31 Października 2018 odbiór odpadów odbywa się  raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem 

Pamiętajmy więc, by do pojemników lub worków na odpady BIO wrzucać jedynie:
 1. odpady zielone:
  • trawę
  • liście
  • rozdrobnione gałęzie
  • pozostałości roślinne
  • trociny, korę, kwiaty
 2. odpady kuchenne:
  • resztki żywności (bez mięsa)
  • obierki i skórki z owoców i warzyw
  • przeterminowane owoce i warzywa
  • skorupki jaj
  • niewykorzystane wyroby piekarskie (np. suchy chleb)
  • fusy po kawie i herbacie
Ważne też, by do takich pojemników lub worków nie trafiały:
 • resztki mięsa, kości i odchodów zwierząt
 • Odpady Kuchenne płynne
 • ziemia, kamieni
 • popiół
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych).

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.