Aktualności Aktualności

« Powrót

Projekt Przemoc bez tajemnic- Zapraszamy rodziców uczniów ZSM Nr 2 w Wałczu na spotkanie ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 7.12.17 r., o godz. 16.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w imieniu Gminy Miejskiej Wałcz w ramach projektu „Przemoc bez tajemnic" do Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował dla Państwa wykład specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tematem przewodnim spotkania będą sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzicami a dziećmi.         

Spotkanie z rodzicami odbędzie się w ZSM Nr 2 przy ul. Sądowej 9 w dniu  7 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali nr 19

Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta Wałcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Spotkanie przeprowadzi specjalista firmy Profilaktyka i Terapia Wiktor Blichowski ze Szczecina.
 
ZAPRASZAMY !!!

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.